Leider, manager of coach?

Leiding geven. Hoe doe je dat? Hoeveel vrijheid geef ik mijn teamleden? Of moet ik juist alles controleren? Hoe motiveer ik mijn teamleden? Hoe zorg ik ervoor dat zij zichzelf ontwikkelen? Met de Quickwin “Leider, manager of coach?” leer je onderscheid te maken tussen de verschillende rollen die je in je functie als leidinggevende hebt. Welke rol krijgt in welke situatie de prioriteit? Met de bijbehorende tips en handvatten per rol. Om zo het beste uit je team.. en uit jezelf te kunnen halen!

De vijf frustraties in teams

Je merkt dat er onderlinge irritaties zijn in het team. Het doel is niet meer scherp. Iedereen laat het maar een beetje lopen en neemt geen verantwoordelijkheid. Hoe breek je daar doorheen? Met de Quickwin “De vijf frustraties in teams” kijk je met het model van Patrick Lencioni naar het functioneren van je team. Je krijgt vijf handvatten om onderlinge duidelijkheid te verschaffen over het gemeenschappelijk doel en hoe dat met elkaar te realiseren.

De kookwekker meeting

Ze duren te lang, zijn niet voor alle deelnemers interessant, er wordt oeverloos gepraat maar geen beslissingen genomen. Kortom, vergaderen als energie lek. Met de Quickwin “De kookwekker meeting” leer je een meeting kort, krachtig en doelgericht te maken. Met energie, creativiteit en slagkracht als bonus materiaal. Inderdaad, met de kookwekker erbij!

Oplossingsgericht werken

Hoe eet je een olifant? In hele kleine stukjes. Met de Quickwin “Oplossingsgericht werken” leer je je teamleden met behulp van schaalvragen zelf te laten ontdekken hoe zij in kleine stapjes effectiever kunnen worden. Of vaardiger, sneller, succesvoller, verantwoordelijker, etc. Gebaseerd op hun zelf vastgestelde doel. Hierdoor laat je de verantwoordelijkheid voor het werkelijk doen bij henzelf met commitment en volharding als gevolg!

De juiste trigger

Wat zorgt er voor dat het ene teamlid gelijk in de startblokken staat als er een project moet worden opgepakt en de ander zich juist terugtrekt? Waar zit een ieders motivatie? Met de Quickwin “De juiste trigger” leer je te ontdekken welke drijfveren voor mensen in het algemeen en specifiek in jouw team aanwezig zijn. Ook leer je hoe je die als vertrekpunt kunt gebruiken bij het aansturen van jouw team.

Feedback geven

Feedback wordt ook wel omschreven als ‘voedsel voor kampioenen’. Hoe weet je als teamlid nu of je iets heel goed of juist minder effectief hebt gedaan als je daar geen ‘feedback’ op krijgt? Met de Quickwin “Feedback geven” leer je teamleden terug te geven in welke mate zij iets versterkends of verzwakkend hebben uitgevoerd. Op een zodanige wijze dat het niet als kritiek wordt ervaren maar juist als stimulans om het vaker en beter te gaan doen!

Motiverende gesprektechnieken

“Als we succesvol willen zijn moeten we allemaal veranderen”. Vaak waar en nog vaker niet opgevolgd. Met de Quickwin” Motiverende gesprekstechnieken” leer je vraagtechnieken die je teamleden helpen om de bedrijfs- of afdelingsdoelstelling om te zetten in een eigen doelstelling met de bijbehorende gedragsverandering. Hierdoor neemt men zelf verantwoordelijkheid voor het te realiseren doel.

Conflicthantering

Ruziënde teamleden. Conflicten. Hoe zorg je voor een goede oplossing? Met de Quickwin “Conflicthantering” leer je conflicten tussen je teamleden of tussen een teamlid en jezelf aan te pakken. Door emoties en feiten te scheiden van elkaar. Met het innemen van verschillende ‘camera-posities’ om daarna met respect voor een ieders mening en gevoelens tot een oplossing te komen waar alle partijen zich volledig in kunnen vinden.