Motiverende gesprektechnieken

 “Als we succesvol willen zijn moeten we allemaal veranderen”. Vaak waar en nog vaker niet opgevolgd. Met de Quickwin” Motiverende gesprekstechnieken” leer je vraagtechnieken die je teamleden helpen om de bedrijfs- of afdelingsdoelstelling om te zetten in een eigen doelstelling met de bijbehorende gedragsverandering. Hierdoor neemt men zelf verantwoordelijkheid voor het te realiseren doel.