Feedback geven

Feedback wordt ook wel omschreven als ‘voedsel voor kampioenen’. Hoe weet je als teamlid nu of je iets heel goed of juist minder effectief hebt gedaan als je daar geen ‘feedback’ op krijgt? Met de Quickwin “Feedback geven” leer je teamleden terug te geven in welke mate zij iets versterkends of verzwakkend hebben uitgevoerd. Op een zodanige wijze dat het niet als kritiek wordt ervaren maar juist als stimulans om het vaker en beter te gaan doen!