Van doel naar actie

Wat is het doel van ons bedrijf? Van onze afdeling? Mijn persoonlijke doel? En als we dat dan helder voor ogen hebben, hoe zet je dat dan om in doelgerichte actie? Met de Quickwin “van doel naar actie” leer je je werkzaamheden te relateren aan hoofd- en subdoelen en krijg je een concreet handvat voor het logisch omzetten naar concrete actiepunten, weggezet op een tijdlijn. Met tips over hoe doelen te formuleren, ze inspirerend te maken en ze succesvol te realiseren.